Regulatory Compliance Risk Advisory

là một công việc chuyên nghiệp tập trung đặc biệt vào các rủi ro liên quan đến tuân thủ quy định của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải tuân thủ một tập hợp các quy định và luật áp dụng cho ngành kinh doanh của họ, điều này có thể phức tạp và khó quản lý.}}}

MLR Advisory làm việc với các doanh nghiệp để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định và luật pháp này, đồng thời giảm thiểu các rủi ro liên quan đến việc không tuân thủ. Nó giúp các doanh nghiệp hiểu các yêu cầu quy định, lập chính sách và thủ tục tuân thủ, thiết lập hệ thống giám sát tuân thủ và quản lý các rủi ro liên quan đến tuân thủ quy định.

Tuân thủ quy định (compliance)

là tổng hợp các quy trình nhằm đảm bảo rằng một doanh nghiệp, các nhà quản lý và nhân viên của nó tuân thủ các quy chuẩn pháp lý và đạo đức được áp dụng cho họ. Mục tiêu là bảo vệ doanh nghiệp khỏi các rủi ro tài chính, pháp lý và danh tiếng mà họ phải đối mặt khi không tuân thủ các luật, quy định, thoả thuận hoặc đạo đức và đạo đức nhất định. Khi một doanh nghiệp bị đưa ra án phạt, hậu quả là tài chính, thương mại và con người : công ty đó sẽ chắc chắn bị ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, vì một hình ảnh bị làm xấu sẽ làm cho việc truy cập vào nguồn tài trợ trở nên khó khăn hơn.

Những chủ đề về compliance mà MLR Advisory và các đối tác của nó đề cập bao gồm :

Tham nhũng

 • Hối lộ, hoa hồng trái phép
 • Quà tặng, ủng hộ, tài trợ
 • Thanh toán thuận tiện
 • Quan hệ với bên thứ ba
 • Quan hệ với nhân viên công quyền, hoạt động v Lobbying

Thực hành cạnh tranh không lành mạnh

 • Thoả thuận thương mại dọc / ngang
 • Lạm dụng thế thống trị
 • Cạnh tranh không lành mạnh
 • Sự phụ thuộc kinh tế

Phòng chống rửa tiền

 • Hiểu biết về khách hàng

Hạn chế thương mại / xuất khẩu

 • Kiểm soát xuất khẩu
 • Tẩy chay
 • Biện pháp trừng phạt thương mại và lệnh cấm vận

Sở hữu trí tuệ

 • Nhãn hiệu và bản quyền
 • Bí mật thương mại
 • Quyền sở hữu công nghệ

Nguồn nhân lực

 • Lao động bất hợp pháp
 • Lao động trẻ em
 • Quấy rối
 • Vi phạm pháp luật lao động / pháp luật về nhân vật

Vệ sinh, an toàn, môi trường

 • Quy định về môi trường
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Điều kiện làm việc
 • Quản lý giấy phép và cấp phép
 • Quản lý vật liệu nguy hiểm

Bảo vệ dữ liệu

 • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm / cá nhân
 • Sử dụng mạng xã hội
 • Tội khởi tạo

Chất lượng sản phẩm

Dịch vụ

MLR cung cấp các dịch vụ khác nhau liên quan đến đầu tư cho các công ty nước ngoài và địa phương.

Văn phòng

MLR Vietnam
Naforimex Building, T3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp; 19 Ba Trieu; Hoan Kiem, Hanoi - Vietnam
Điện thoại: +84 (0)3 96 52 86 82

MLR Myanmar
Văn phòng Yangon: Times City - Office Tower 2 - 16th floor - Units 11 & 12
Kamayut Township Yangon - Myanmar
Điện thoại: +95 (0)9 252 17 83 62

Liên hệ


Gửi thư tín mới