Với tư cách là một người chơi "toàn cầu" thực thụ, MLR có kiến ​​thức sâu rộng về văn hóa kinh doanh Quốc tế và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các quy mô kinh tế trong nước và các công ty nước ngoài.

Dịch vụ

MLR cung cấp các dịch vụ khác nhau liên quan đến đầu tư cho các công ty nước ngoài và địa phương.

Văn phòng

MLR Vietnam
Văn phòng Hanoi: Naforimex Building, T3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp; 19 Ba Trieu; Hoan Kiem, Hanoi - Vietnam
Văn phòng Nam Dinh: Số 9 Đông A khu đô thị Hoà Vượng thành phố Nam định Vietnam
Điện thoại: +84 (0)3 96 52 86 82

MLR Myanmar
Văn phòng Yangon: Times City - Office Tower 2 - 16th floor - Units 11 & 12
Kamayut Township Yangon - Myanmar
Điện thoại: +95 (0)9 252 17 83 62

Liên hệ


Gửi thư tín mới