Về chúng tôi

Công ty TNHH MLR là một công ty tư vấn pháp lý với quy mô vừa được thành lập tại Rangoun. Công ty hiện đang hoạt động phủ sóng toàn quốc và có một lượng khách nhất định cả trong và ngoài nước.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý và thương mại, tiểu biểu nhất là các dịch vụ về tư vấn, đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý, và nghiên cứu pháp luật.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phục vụ cho việc nhận chứng nhận ISO 9001.

Đối tượng khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, bao gồm các doanh nghiệp Myanmar hoạt động ở quy mô địa phương hoặc lớn hơn, các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như các tổ chức phi chính phủ. Đứng trước hàng loạt quy định vốn thường thay đổi của Myanmar, chúng tôi phải đối mặt với nhiều thử thách. Với phương thức tiếp cận toàn diện, công ty tư vấn pháp lý đa lĩnh vực của chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng