Tư vấn

Tư vấn rủi ro

MLR giúp các công ty xác định rủi ro và áp dụng chiến lược để quản lý mọi vấn đề về điện thế đối với doanh nghiệp hoặc dự án của khách hàng.

Quy trình chất lượng và kiểm soát nội bộ

MLR khuyên các công ty nâng cấp và tăng cường cải tiến quy trình chất lượng và kiểm soát nội bộ.

Tài chính doanh nghiệp

MLR tư vấn cho các công ty về quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và chính sách đãi ngộ đối với các nhà cung cấp vốn.