Về chúng tôi

Với tư cách là một người chơi "toàn cầu" thực thụ, MLR có kiến ​​thức sâu rộng về văn hóa kinh doanh Quốc tế và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các quy mô kinh tế trong nước và các công ty nước ngoài.

Về chúng tôi

MLR cung cấp các dịch vụ khác nhau liên quan đến đầu tư cho các công ty nước ngoài và địa phương.

Giá trị của chúng tôi

MLR rất coi trọng các giá trị sau để truyền cảm hứng cho các hành động và quyết định mà công ty thực hiện hàng ngày: Sự tận tâm, Sự chân thành và Độ tin cậy.