Lĩnh vực hoạt động

Tham nhũng

Tham nhũng là gì? Tham nhũng là việc lợi dụng quyền lực của cơ quan nhà nước hoặc tư nhân để đạt được lợi ích cá nhân hoặc cung cấp lợi ích cho bên thứ ba, thường là trong trao đổi với khoản thanh toán hoặc bất kỳ lợi ích nào khác. Điều này có thể bao gồm các hành vi như gian lận, lạm dụng tài chính, chủ nghĩa bậc hàm, ưu ái, mua chuộc, đồng phạm, rửa tiền và nhận hối lộ. (...)

Kinh doanh trắng tiền

Kinh doanh trắng tiền là gì ? Kinh doanh trắng tiền là quá trình tái đưa các sản phẩm phạm pháp (bao gồm hoạt động của tội phạm tổ chức, lạm dụng tài sản công ty hoặc gian lận thuế) vào nền kinh tế hợp pháp. Nó bao gồm ba bước : đầu tiên là tiêm tiền phạm pháp dưới dạng tiền mặt vào chuỗi kinh tế và tài chính ("đặt cược"); sau đó, là chuyển đổi, di chuyển và phân tán tiền (...)

Những hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi kinh doanh nhằm hạn chế đối thủ hoặc loại bỏ sự cạnh tranh trên thị trường. Chúng có thể có nhiều hình thức khác nhau và có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều công ty hành động cùng nhau. Dưới đây là một số ví dụ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh : Thỏa thuận giá cả : Khi các công ty đồng ý để định giá các sản phẩm (...)

Hạn chế thương mại / Xuất khẩu

Hạn chế thương mại là gì ? Hạn chế thương mại hoặc hạn chế xuất khẩu là biện pháp được chính phủ áp dụng để giới hạn hoặc điều tiết xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ từ đất nước của mình. Các biện pháp này có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như hạn chế xuất khẩu, thuế xuất khẩu, giấy phép xuất khẩu hoặc cấm xuất khẩu. Hạn chế thương mại thường được áp dụng để bảo (...)

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân là gì ? Bảo vệ dữ liệu cá nhân là việc bảo vệ thông tin có thể xác định một cá nhân hoặc có thể được sử dụng để xác định một cá nhân. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số an ninh xã hội, số hộ chiếu, số thẻ tín dụng, sở thích cá nhân, tiền sử bệnh án, tiền sử nghề nghiệp, vv. Bảo vệ dữ liệu cá nhân (...)

Chất lượng sản phẩm

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế thiết lập các yêu cầu cho hệ thống quản lý chất lượng (SGQ) trong doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 9001 về chất lượng sản phẩm áp dụng cho mọi doanh nghiệp, bất kể kích thước, lĩnh vực hoạt động hoặc quốc gia của họ. Mục tiêu chính của tiêu chuẩn ISO 9001 là đảm bảo rằng các doanh nghiệp có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả để đảm bảo (...)