Home > Dịch vụ

Dịch vụ

Các dịch vụ được cung cấp đến khách hàng

Là một công ty tư vấn pháp lý, chúng tôi cung cấp hệ thống dịch vụ đa dạng đến khách hàng. Các dịch vụ này liên kết nhau xoay quanh năm lĩnh vực:

 1. Dịch vụ tư vấn pháp lý ;
 2. Đăng ký pháp nhân ;
 3. Dịch vụ hỗ trợ pháp lý ;
 4. Dịch vụ nghiên cứu pháp lý ;
 5. Kiểm toán nội bộ phục vụ cho việc nhận chứng nhận ISO 9001.

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Công ty TNHH MLR có cách thức làm việc rõ ràng trong các vấn đề liên quan luật thương mại và luật hợp đồng. Đội ngũ của chúng tôi phục vụ khách hàng bằng tất cả hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong việc bắt đầu, thương lượng và soạn thảo hợp đồng. Tiêu biểu các dịch vụ sau :

 1. Các hợp đồng Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC) và các hợp đồng xây dựng thông thường (từ đơn giản đến phức tạp)
 2. Quản lý và triển khai các Hợp đồng liên quan đến quản lý hay phát triển dự án ;
 3. Các hợp đồng liên doanh ;
 4. Các hợp đồng thuê mướn ;
 5. Các hợp đồng mua bán ;
 6. Các hợp đồng phân phối ;
 7. Các hợp đồng nhượng quyền kinh doanh ;
 8. Các hợp đồng quảng cáo và khuyến mại ;
 9. Các hợp đồng thỏa thuận kiểu mẫu ;
 10. Các hợp đồng lao động địa phương.

Công ty TNHH MLR có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chống hối lộ và các luật liên quan. Công ty chúng tôi có thể tham gia vào các lĩnh vực liên quan đến :

 1. Triển khai chương trình đồng bộ hóa với luật chống hối lộ ;
 2. Cố vấn về luật và các quy định chống hội lộ ;
 3. Triển khai các thủ tục cần thực hiện.

Công ty TNHH MLR cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến :

 1. Luật tiêu dùng và luật bảo vệ người tiêu dùng ;
 2. Luật cạnh tranh ;
 3. Luật sở hữu trí tuệ ;
 4. Giải quyết tranh chấp.

Đăng ký pháp nhân

Áp dụng luật năm 2017 mang tên « Myanmar Companies Law (2017) », chúng tôi đã triển khai nhiều thủ tục và quy định mới khi đăng ký pháp nhân tại Myanmar. Công ty TNNH MLR có kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực này và có thể hỗ trợ khách hàng những việc :

 1. Thấu hiểu các khía cạnh pháp luật khác nhau về đầu tư và phát triển doanh nghiệp tại Myanmar ;
 2. Phát triển chiến lược lý tưởng để đầu tư ở Myanmar ;
 3. Nắm được các thủ tục hành chính cần làm tùy theo từng dự án ;
 4. Đăng ký pháp nhân ;
 5. Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến một pháp nhân (Nội quy doanh nghiệp, Danh bạ doanh nghiệp, v.v.) ;
 6. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho việc nhận giấy phép hoặc phê chuẩn hành chính (« Chứng thực ») của Ủy ban Đầu tư Myanmar (MIC) chiếu theo luật « Myanmar Investment Law (2016) ».

Các dịch vụ hỗ trợ pháp lý

Công ty TNHH MLR cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý phù hợp theo từng lĩnh vực hoạt động của khách hàng. Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng, đặc biệt trong những thủ tục sau :

 1. Phù hợp hóa các ràng buộc pháp lý tùy theo từng loại hình doanh nghiệp ;
 2. Theo sát và kiểm tra các kỳ hạn áp dụng đối với doanh nghiệp ;
 3. Sửa đổi, điều chỉnh các nhầm lẫn vô ý trong hành chính ;
 4. Đề xuất soạn thảo và cung cấp văn kiện đại hội đến ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc cho các buổi họp đại hội cổ đông thường kỳ ;
 5. Đề xuất soạn thảo và cung cấp văn kiện đại hội đến ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc cho các buổi họp đại hội cổ đông bất thường ;
 6. Thay đổi hình thức và địa vị pháp lý công ty (thay đổi tên, thay đổi địa chỉ, tăng hoặc giảm vốn, v.v.) ;
 7. Thay đổi quản lý (nghỉ viêc, nghỉ hưu hoặc bầu giám đốc) ;
 8. Giải thể công ty có chủ ý hoặc sáp nhập công ty ;
 9. Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần ;
 10. Dịch thuật các tài liệu.

Các dịch vụ nghiên cứu pháp luật :

Công ty TNH MLR có thể thực hiện các dịch vụ nghiên cứu pháp lý về luật Myanmar ngõ hầu biên soạn :

 1. Quan điểm pháp lý (về một vấn đề mang tính lý thuyết) ;
 2. Biên bản ghi (về một vấn đề mang tính thực tiễn).
English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt