Home > ทีมงานของเรา

ดร. เรมี. เหงียน

Managing Director - Legal Consultant

Rémi Nguyen ดร. เรมี. เหงียนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท MLR จำกัด ในปี พ. ศ. 2561 ดร. เรมี่. เหงียน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายที่ CNRS (ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส) งานวิจัยของเขามุ่งเน้นไปที่การศึกษาปัญหาในประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศพม่า ดร. เรมี.เหงียนเป็นสมาชิกของโครงการศึกษาค้นคว้าเพื่อการปฏิรูปกฎหมายนิติกรรมสัญญาแห่งภูมิภาคเอเชีย ปี 2562 ดร. เรมี เหงียนเป็นนักวิจัยร่วมที่ IRASEC (สถาบันวิจัยร่วมสมัยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน ISO 9001

ดร. เรมี เหงียนมีทักษะในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

สาขาความเชี่ยวชาญ

ดร. เรมี. เหงียนมีความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายนิติกรรมสัญญา. กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและกฎหมายธุรกิจ. เขาให้คำแนะนำกับลูกความในอุตสาหกรรมการธนาคารและการประกันภัย. การดูแลสุขภาพ. ภาคสารสนเทศ. ภาคการก่อสร้างและธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

การศึกษา

ดร. เรมี. เหงียนได้ศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส. เวียดนาม. พม่าและสหราชอาณาจักร

English , français , Burmese , ไทย , Tiếng Việt